ưu đãi sinh nhật tháng 9 dành cho thành viên Corèle V.