Hệ thống cửa hàng

Tỉnh

Quận/Huyện

Corelev Vạn Hạnh Mall

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, số 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

02836365255

SRVHM@Corele-V.com

Chi tiết điểm đến