GARDEN PARTY

Hoa đang là tâm điểm của xu hướng thời trang. Thiết kế cơ bản kết hợp với kĩ thuật không đường may, Garden Party mang đến sự thoải mái tột bậc đồng thời gợi nên sự tươi mát và nét tinh tế với chất liệu vải in hoa sử dụng hiệu ứng vẽ màu nước

Flowers are at the heart of fashion trends. With classic design and seamless sewing technique, Garden Party offers ultimate comfort and evokes freshness and delicateness owing to floral patterns and the watercolor painting effect.